Ji Soo - Hal: 1


Para Terduga Korban Bullying Ji Soo Buka Suara

Para Terduga Korban Bullying Ji Soo Buka Suara

Para terduga korban bullying yang dilakukan Ji Soo akhirnya berani untuk membuka suara mengenai kisah masa lalu mereka melalui program MBC itu. Ji Soo sendiri telah mengakui perbuatannya pada 4 Maret 2021.